Privacyverklaring

Contactgegevens

Studio Fitt BV.

Pablo Picassostraat 216

3544 NX te Utrecht. 

www.studiofitt.nl.

[email protected]


Welke gegevens worden verwerkt

– Uw voor- en achternaam
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

– Betaalgegevens (incl. bankrekeningnummer)
– Geanonimiseerd IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je zelf verstrekt bijvoorbeeld door een profiel via onze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch


Waarom worden deze gegevens verwerkt

Studio Fitt verzamelt uw persoonsgegevens ter uitvoering van uw overeenkomst met Studio Fitt of op basis van een gerechtvaardigd belang. Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt ter registratie en uitvoering van uw lidmaatschap. Daarnaast kan Studio Fitt deze gegevens gebruiken om u per post, per e-mail of anderszins te informeren over producten, diensten of speciale acties van Studio Fitt die voor u interessant kunnen zijn. 


Hoe lang gegevens worden bewaard

Studio Fitt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.


Cookies

Studio Fitt maakt op haar website gebruik van cookies. Studio Fitt gebruikt cookies voor de behandeling van inschrijvingen, alsmede cookies waarmee we uw websitebezoek kunnen registreren en uw gebruik van de site kunnen bijhouden.

U kunt altijd de cookies op uw computer verwijderen via uw browser. U kunt ook zelf bepalen of u cookies wilt accepteren. In de meeste webbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Graag wijzen wij u er op dat het uitzetten van cookies uw gebruik van onze website (en andere websites) kan beperken.


Inzage, aanpassing en verwijdering van gegevens

Studio Fitt zal nooit persoonlijke informatie vrijgeven of verkopen aan derden. U heeft ten allen tijde het recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens. Indien je dergelijke zaken wilt aanpassen of verwijderen vragen we jou nadrukkelijk om een e-mail te sturen naar [email protected]